İndex İçindekiler

Tüm Dersler Sıralı

Ders adı

Chapter No

Where ... from? - Nereli_sin?Chapter - 34
what nationality ... - milliyetin nedirChapter - 34
countries and nationality - ülkeler ve milliyetlerChapter - 34
to get - get in - get out - get on - get off -verb - particle - fiil - edatChapter - 34
Ordinal numbers - Sıra sayılarıChapter - 35
Days - GünlerChapter - 35
Reading text - Okuma parçası 2Chapter - 36
Reading text - Okuma parçası 3Chapter - 36
Reading text - Okuma parçası 4Chapter - 36
Reading text - Okuma parçası 5Chapter - 36
one of the... - ... den biriChapter - 29
two-three ... - some -all of the... - ... den ikisi-... üçüChapter - 29
Fiilden türeyen sıfatlarChapter - 30
in- into - verb - particle - fiil - edatChapter - 31
out - out of - particle - fiil - edatChapter - 31
which - hangiChapter - 31
on the right - on the left - sağda - soldaChapter - 32
Directions - YönlerChapter - 32
Present continuous tense
- Şimdiki sürekli zaman
Chapter - 22
present continuous tense - şimdiki zaman çekimi - soru - cevap kalıplarıChapter - 22
For - Particles - Edatlar Chapter - 23
To - Particles - EdatlarChapter - 23
countable - uncountable nouns- sayılan ve sayılamayan isimlerChapter - 24
countable - uncountable nouns- sayılan ve sayılamayan isimler - soru,cevap cümleleriChapter - 24
nesnelerin ambalaj ve ölçü birimleriyle söylenmesiChapter - 24
new words - yeni kelimelerChapter - 25
many - a lof ofChapter - 25
how many - kaç tane, ne kadarChapter - 26
how much - ne kadar - ne miktardaChapter - 26
how much - fiyatı ne - kaç paraChapter - 26
personal pronouns - prepositions - şahıs zamirlerinin i - e hallerinin edatlarla kullanılmasıChapter - 28
in ve on edatlarının değişik kullanımlarıChapter - 28
at - edatıChapter - 28

Exercises - Alıştırmalar 052

Chapter - 28

Exercises - Alıştırmalar 053

Chapter - 28
new words - yeni kelimelerChapter - 44
Have - Have got - Sahip olmakChapter - 44

Exercises - Alıştırmalar 100

Chapter - 44
a few - Çok az sayıdaChapter - 45
a ittle - Çok az miktardaChapter - 45
Can - e bilmek - muktedirlikChapter - 46
be - to be - OlmakChapter - 46
Seasons - MevsimlerChapter - 47
the wheather - hava durumu - what is the wheather like - hava durumu nasılChapter - 47
Reading text - Okuma parçası-10Chapter - 47
Reading text - Okuma parçası-11Chapter - 47
new words - yeni kelimelerChapter - 48
Will - Shall - Gelecek zamanChapter - 48
nobody - noone - nothing - hiç kimse - hiç bir şeyChapter - 50
everybody - everyone - everything - herkes - her şeyChapter - 50
none - none of - hiç biri - ...nin, ...nun hiç biriChapter - 50
comparison of adjectives - sıfatların karşılaştırılması - comparative - üstünlük - 1Chapter - 51
comparison of adjectives - sıfatların karşılaştırılması - comparative - üstünlük - 2Chapter - 51
possessive adjectives - mülkiyet sıfatları - gramerChapter - 17
possessive adjectives - mülkiyet sıfatları - myChapter - 17
Whose? - Kimin..?Chapter - 18
OF - ...nin - ...nun - 1Chapter - 18
OF - ...nin - ...nun - 2Chapter - 18

Exercises - Alıştırmalar 033

Chapter - 18
Numbers - Rakamlar
100 ve sonrası
Chapter - 19
What is the time - saatlerin sylenmesiChapter - 20

Exercises - Alıştırmalar 038

Chapter - 20
new words - yeni kelimelerChapter - 57
simple past tense - di'li geçmiş zamanChapter - 57
simple past tense - di'li geçmiş zaman - irregular verbs - düzensiz filllerChapter - 58
simple past tense - di'li geçmiş zaman - question - answer forms - soru - cevap kalıplarıChapter - 58
past continious tense - sürekli geçmiş zamanChapter - 59
past continious tense - sürekli geçmiş zaman - question - answers forms - soru - cevap kalıplarıChapter - 59
when - ...dığı zaman - bağlaçChapter - 60
while - ...süresince - ... iken - bağlaçChapter - 60
Reading text - Okuma parçası - 15Chapter - 60
new words - yeni kelimelerChapter - 40
adverbs of numbers - sayı zarfları -... kere - ... defaChapter - 40
How often - Kaç kere -Hangi sıklıktaChapter - 40
going to - near future - yakın gelecek zamanChapter - 42

exercises - alıştırmalar 094

Chapter - 42
up - down- verb - particle - fiil - edatChapter - 43
on - off - verb - particle - fiil - edatChapter - 43
On - Off - Up Down - Değişik cümlelerChapter - 43
Reading text - Okuma Parçası-8Chapter - 43
new words - yeni kelimelerChapter - 37
Simple present tense - Geniş zaman kalıbı
I, We, You, They çekimleri
Chapter - 37
simple present tense - geniş zaman
- He, She, It çekimleri
Chapter - 38
simple present tense - geniş zaman
- he - she - it - soru-cevap kalıplar
Chapter - 38

exercises - alıştırmalar 080

Chapter - 38
parts of the time - zaman dilimleriChapter - 39
At edatının saatlerde kullanımıChapter - 39
What time ...? - Saat kaçta ...?Chapter - 39
When ...? - Ne zaman ...?Chapter - 39
Reading text - Okuma parçası 6Chapter - 39
comparison of adjectives - sıfatların karşılaştırılması - superlative - en üstünlük - 1Chapter - 51
new words - yeni kelimelerChapter - 52
need - gereklilik - ihtiyaç duymakChapter - 52
sentences with two verbs - iki fiilli cümleler - 2Chapter - 53
new words - yeni kelimelerChapter - 54
must -...meli - malı - zorunlulukChapter - 54
possessive pronouns - mülkiyet zamirleriChapter - 55
as .... as - e ... kadarChapter - 56
not (so) as .... as - e ... kadar değilChapter - 56
reading text - okuma parçası - 13Chapter - 56
reading text - okuma parçası - 14Chapter - 56
possessive adjectives - mülkiyet sıfatları - ourChapter - 17
possessive adjectives - mülkiyet sıfatları - yourChapter - 17
possessive adjectives - mülkiyet sıfatları - hisChapter - 17
possessive adjectives - mülkiyet sıfatları - herChapter - 17
possessive adjectives - mülkiyet sıfatları - itsChapter - 17
possessive adjectives - mülkiyet sıfatları - theirChapter - 17
new words - yeni kelimeler - 51Chapter - 16

Exercises - Alıştırmalar 034

Chapter - 18

Exercises - Alıştırmalar 035

Chapter - 18

Exercises - Alıştırmalar 036

Chapter - 18
yıllarıın söylenmesiChapter - 19
telefon numaralarının söylenmesiChapter - 19

Exercises - Alıştırmalar 037

Chapter - 19

Exercises - Alıştırmalar 039

Chapter - 20
new words - yeni kelimelerChapter - 21

Exercises - Alıştırmalar 032

Chapter - 17
Verbs - FiillerChapter - 21
Imperative forms - Emir cümlesi yapısıChapter - 21
imperative form - olumsuz cümle yapısı - do not -Chapter - 21
please - lütfenChapter - 21

Exercises - Alıştırmalar 040

Chapter - 22

Exercises - Alıştırmalar 041

Chapter - 22
From - Particles - EdatlarChapter - 23
With - Particles - EdatlarChapter - 23
By - Particles - EdatlarChapter - 23

Exercises - Alıştırmalar 042

Chapter - 23

Exercises - Alıştırmalar 043

Chapter - 23
reading text - okuma parçası-1Chapter - 24

Exercises - Alıştırmalar 044

Chapter - 24

Exercises - Alıştırmalar 045

Chapter - 24

Exercises - Alıştırmalar 046

Chapter - 24
Much - a lof ofChapter - 25

Exercises - Alıştırmalar 047

Chapter - 25

Exercises - Alıştırmalar 048

Chapter - 25
how old - kaç yaşında - ne kadar eskiChapter - 26
how are you- nasılsınızChapter - 26

Exercises - Alıştırmalar 049

Chapter - 26

Exercises - Alıştırmalar 050

Chapter - 26

Exercises - Alıştırmalar 051

Chapter - 26
personal pronouns - me - beni - bana
Chapter - 27
personal pronouns - us - bizi - bizeChapter - 27
personal pronouns - him - onu - onaChapter - 27
personal pronouns - her - onu - onaChapter - 27
personal pronouns - it - onu - onaChapter - 27
personal pronouns - them - onları - onlaraChapter - 27
personal pronouns - you - seni - sanaChapter - 27

Exercises - Alıştırmalar 054

Chapter - 28

Exercises - Alıştırmalar 055

Chapter - 28

Exercises - Alıştırmalar 056

Chapter - 28
two-three ... - of us - of you ... - bizden .. - sizden.Chapter - 29

Exercises - Alıştırmalar 057

Chapter - 29

Exercises - Alıştırmalar 058

Chapter - 29
Family relationships - Aile bağlarıChapter - 30

Exercises - Alıştırmalar 059

Chapter - 30

Exercises - Alıştırmalar 060

Chapter - 30

Exercises - Alıştırmalar 061

Chapter - 30

Exercises - Alıştırmalar 063

Chapter - 31

Exercises - Alıştırmalar 064

Chapter - 31

Exercises - Alıştırmalar 065

Chapter - 31

Exercises - Alıştırmalar 066

Chapter - 32

Exercises - Alıştırmalar 067

Chapter - 32
new words - yeni kelimelerChapter - 33
far - far from - uzak - ...den uzakChapter - 33
how far - ne kadar uzakChapter - 33
for - to - at - verb - particle - fiil - edatChapter - 34

Exercises - Alıştırmalar 068

Chapter - 34

Exercises - Alıştırmalar 071

Chapter - 34
Months - AylarChapter - 35
what is the date - tarih nedir - ayın kaçıdırChapter - 35
boş kap ve ambalajların söylenmesiChapter - 35

Exercises - Alıştırmalar 072

Chapter - 35

Exercises - Alıştırmalar 073

Chapter - 35

Exercises - Alıştırmalar 074

Chapter - 36

Exercises - Alıştırmalar 075

Chapter - 36

Exercises - Alıştırmalar 076

Chapter - 36

Exercises - Alıştırmalar 077

Chapter - 36
simple present tense - Simple present tense - Geniş zaman kalıbı
I - we - you - they - soru-cevap kalıpları
Chapter - 37

exercises - alıştırmalar 078

Chapter - 37

exercises - alıştırmalar 079

Chapter - 37

exercises - alıştırmalar 081

Chapter - 38

exercises - alıştırmalar 082

Chapter - 38
Reading text - Okuma parçası 7Chapter - 39

exercises - alıştırmalar 083

Chapter - 39

exercises - alıştırmalar 084

Chapter - 39

exercises - alıştırmalar 085

Chapter - 39

exercises - alıştırmalar 086

Chapter - 39

exercises - alıştırmalar 087

Chapter - 39
Adverbs of frequency -Sıklık zarfları
- Always - Usually - Often - Sometimes -Hardly ever
Chapter - 40
ever - acaba... hiç - never - aslaChapter - 40

exercises - alıştırmalar 088

Chapter - 40

exercises - alıştırmalar 089

Chapter - 40

exercises - alıştırmalar 090

Chapter - 40

exercises - alıştırmalar 095

Chapter - 42
Reading text - Okuma Parçası-9Chapter - 43

exercises - alıştırmalar 096

Chapter - 43

exercises - alıştırmalar 097

Chapter - 43

exercises - alıştırmalar 098

Chapter - 43

exercises - alıştırmalar 099

Chapter - 43

Exercises - Alıştırmalar 101

Chapter - 44

Exercises - Alıştırmalar 102

Chapter - 44
have + isim / fiilChapter - 45

Exercises - Alıştırmalar 103

Chapter - 45

Exercises - Alıştırmalar 104

Chapter - 45

Exercises - Alıştırmalar 105

Chapter - 46

Exercises - Alıştırmalar 106

Chapter - 46

Exercises - Alıştırmalar 107

Chapter - 47

Exercises - Alıştırmalar 108

Chapter - 47

Exercises - Alıştırmalar 109

Chapter - 47

Exercises - Alıştırmalar 110

Chapter - 47
will - shall - question form - soru kalıbıChapter - 48

Exercises - Alıştırmalar 111

Chapter - 48

Exercises - Alıştırmalar 112

Chapter - 48
Who is it? - Kim o?Chapter - 49
somebody - someone - something - biri - bir kimse - bir şeyChapter - 49
anybody - anyone - anything - hiç kimse - hiç bir şeyChapter - 49

Exercises - Alıştırmalar 113

Chapter - 49
everybody - everyone - everything - herkes - her şey - pratikChapter - 50
do - make - yapmakChapter - 50

Exercises - Alıştırmalar 114

Chapter - 50

Exercises - Alıştırmalar 115

Chapter - 50

Exercises - Alıştırmalar 116

Chapter - 50
comparison of adjectives - sıfatların karşılaştırılması - superlative - en üstünlük - 2Chapter - 51
comparison of irregular adjectives -düzensiz sıfatların üstünlük yapılarıChapter - 51
Reading text - Okuma parçası-12Chapter - 51

Exercises - Alıştırmalar 117

Chapter - 51

Exercises - Alıştırmalar 118

Chapter - 51

exercises - alıştırmalar 119

Chapter - 51
need - question - answers forms - soru - cevap kalıplarıChapter - 52

exercises - alıştırmalar 120

Chapter - 52

exercises - alıştırmalar 121

Chapter - 52
not to do - yapmamaChapter - 53

exercises - alıştırmalar 122

Chapter - 53
must not -...memeli, ...mamalı - yasaklamaChapter - 54
must - need - zorunluluk - gereklilikChapter - 54
need - must - gereklilik - zorunluluk - karşılaştırmasıChapter - 54
can - must not - izin yasaklama karşılaştırmasıChapter - 54

exercises - alıştırmalar 123

Chapter - 54

exercises - alıştırmalar 124

Chapter - 54

exercises - alıştırmalar 125

Chapter - 55

exercises - alıştırmalar 126

Chapter - 56

exercises - alıştırmalar 127

Chapter - 56

exercises - alıştırmalar 128

Chapter - 56

exercises - alıştırmalar 129

Chapter - 56

Exercises - Alıştırmalar 130

Chapter - 57

Exercises - Alıştırmalar 131

Chapter - 57

Exercises - Alıştırmalar 132

Chapter - 58

Exercises - Alıştırmalar 133

Chapter - 58

Exercises - Alıştırmalar 134

Chapter - 59

Exercises - Alıştırmalar 135

Chapter - 59
Reading text - Okuma parçası - 16Chapter - 60

Exercises - Alıştırmalar 136

Chapter - 60

Exercises - Alıştırmalar 137

Chapter - 60

Exercises - Alıştırmalar 138

Chapter - 60
İngilizce Harfleri TanıyalımChapter - 1
a - anChapter - 1
thisChapter - 2
thatChapter - 2
not - is notChapter - 3
itChapter - 2
soru cümlesi - is...?Chapter - 3
yesChapter - 3
noChapter - 3
what is..?Chapter - 3
isimleri çoğul yapma kurallarıChapter - 4
these-those-they - çoğul cümle yapılarıChapter - 5
these-those-they - olumsuz cümle yapıları- are notChapter - 5

Exercises - Alıştırmalar 001

Chapter - 2
these-those-they - çoğul cümlelerin soru kalıbıChapter - 5
what are ...?Chapter - 5
yeni kelimeler - new wordsChapter - 6
theChapter - 6

Exercises - Alıştırmalar 002

Chapter - 2
where ...?Chapter - 6
inChapter - 6
onChapter - 6
Şahıs zamirleri - I - benChapter - 7

Exercises - Alıştırmalar 003

Chapter - 3
Şahıs zamirleri - we - bizChapter - 7
Lesson 9 - Şahıs zamirleri - he - oChapter - 7

Exercises - Alıştırmalar 004

Chapter - 3
Şahıs zamirleri - she - oChapter - 7
Şahıs zamirleri - they - onlarChapter - 7

Exercises - Alıştırmalar 005

Chapter - 3
Şahıs zamirleri - you - sen-sizChapter - 7

Exercises - Alıştırmalar 006

Chapter - 3
Şahıs zamirleri - soru cümleleriChapter - 8
Who - KimChapter - 8

Exercises - Alıştırmalar 007

Chapter - 4
What - necisinChapter - 8
new wordsChapter - 9

Exercises - Alıştırmalar 008

Chapter - 4

Exercises - Alıştırmalar 009

Chapter - 4
who-what- whereChapter - 9
new wordsChapter - 10

Exercises - Alıştırmalar 010

Chapter - 4
in front ofChapter - 10

Exercises - Alıştırmalar 011

Chapter - 4
behindChapter - 10
underChapter - 10

Exercises - Alıştırmalar 012

Chapter - 6
nearChapter - 10
hereChapter - 11
thereChapter - 11

Exercises - Alıştırmalar 013

Chapter - 6
what is ...?Chapter - 11

Exercises - Alıştırmalar 014

Chapter - 7
adjectives - sıfatlarChapter - 12

Exercises - Alıştırmalar 015

Chapter - 7
colors - renklerChapter - 12
what color - ne renkChapter - 12

Exercises - Alıştırmalar 016

Chapter - 7
numbers - rakamlar - 1Chapter - 13

Exercises - Alıştırmalar 017

Chapter - 8
there is - vardırChapter - 13
there are - vardırChapter - 13
is there - var mıdır ...?Chapter - 13

Exercises - Alıştırmalar 018

Chapter - 8
are there - var mıdırChapter - 13
any - hiçChapter - 13

Exercises - Alıştırmalar 019

Chapter - 8
some - bir kaç - bazı - bir miktarChapter - 13

Exercises - Alıştırmalar 020

Chapter - 9
numbers- rakamlar -2Chapter - 14

Exercises - Alıştırmalar 021

Chapter - 9
about - yaklaşık - hakkındaChapter - 15

Exercises - Alıştırmalar 022

Chapter - 9
how many - kaç taneChapter - 15
possevie nouns - isim tamlamaları - 1Chapter - 16
possevie nouns - isim tamlamaları - 2Chapter - 16

Exercises - Alıştırmalar 031

Chapter - 17

Exercises - Alıştırmalar 023

Chapter - 10

Exercises - Alıştırmalar 024

Chapter - 11

Exercises - Alıştırmalar 025

Chapter - 12

Exercises - Alıştırmalar 026

Chapter - 12

Exercises - Alıştırmalar 027

Chapter - 13

Exercises - Alıştırmalar 028

Chapter - 13

Exercises - Alıştırmalar 029

Chapter - 13

Exercises - Alıştırmalar 030

Chapter - 13
what do - what does - ne iş yaparsın Chapter - 41
ing takısı almayan fiillerChapter - 41
sentences with two verbs - iki fiilli cümlelerChapter - 41